Superscript

PÅ GRUND AV RÅDANDE PANDEMI ERBJUDER VI ENDAST SITTPLATSER UTOMHUS.

Vi har ett kö system som skamot verka trängsel och gör allt vi kan för att ni ska känna er säkra hos oss.

Kläder efter väder.
Vi har sittplatser under tak och tillhandahållerl sittunderlag och plädar.